Slides Framework

شرکت ماوی سافت آذربایجان

ماوی سافت یک مجموعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است که با تکیه‌بر تجربیات بنیان‌گذارانش می‌کوشد در جهت توسعه اقتصادی و ثروت آفرینی گام بردارد. ماوی سافت در زمستان 86 فعالیت خود را شروع کرد و تاکنون توانسته است با بهره‌گیری از ظرفیت داخلی خود به دستاوردهای ارزشمندی دست یابد.

پورتفولیو

به زودی این بخش تکمیل میگردد ....

مسیر حمایتی

ما برای تجربه و پایداری در مسیر موفقیت ارزش زیادی قائل هستیم. همچنین به موفقیت رساندن کارآفرینان که دغدغه ارزش آفرینی و اشتغال‌زایی دارند برای ما همیشه هدفی والا بوده است. در این راه با ارائه تجربیات تراز جهانی تلاش می‌کنیم تا پیمودن مسیر موفقیت‌ را با توانمندتر کردن کارآفرینان تسهیل کنیم.